ارائه دهنده راه حل های الکترونیکی حرفه ای

جزئیات خبر

شرکت آرا الکترونیک افزار به واسطه شرکت فناوری های هوشمند اتیک پارس اقدام به تولید 265 عدد از نمایشگرهای داخل سالنی LED به منظور تجهیز اتوبوس های سازمان اتوبسرانی شهر کرمان نموده است. این نمایشگرها به زودی همراه تجهیزاتی دیگر در اتوبوس های شهر کرمان نصب و راه اندازی می شوند.

بالا