ارائه دهنده راه حل های الکترونیکی حرفه ای

جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت آرا الکترونیک افزار پیرو نشست گروه فروش این شرکت با رئیس و اعضای محترم شورای شهر آمل،  این شورا  در مورخه 94/11/26  مجهز به سیستم رای گیری الکترونیکی با اثر انگشت شده که این امر موجب تسریع در فرایند رای گیری اعضا و همچنین تسهیل در امور اداری این شورا  شده است.

بالا