ارائه دهنده راه حل های الکترونیکی حرفه ای

جزئیات خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت آرا الکترونیک افزار، تعداد 250 عدد از دستگاه های  سیستم هوشمند رای گیری، آموزش و نظرسنجی الکترونیکی این شرکت در تاریخ 94/12/15 به شرکت اریکسون تحویل داده شد و کارشناسان فنی شرکت نیز در اولین جلسه استفاده از سیستم در همایش شرکت اریکسون که در هتل هما تهران برگزار شد شرکت داشتند. این سیستم جهت رای گیری، نظر سنجی و انتخابات در این همایش مورد استفاده قرار گرفت.

بالا