ارائه دهنده راه حل های الکترونیکی حرفه ای

جزئیات خبر
همکاری با بانک کشاورزی
  • پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
  • بازدید:2049

با توجه به در خواست شعبه مرکزی بانک کشاورزی در خصوص تولید برد به تعداد 300 عدد،شرکت آرا افزار الکترونیک همکاری خود را با این ارگان محترم شروع نموده است.

بالا