ارائه دهنده راه حل های الکترونیکی حرفه ای

جزئیات خبر

شرکت آرا الکترونیک افزار، امسال دراقدامی مبتکرانه دست به تولید دستگاه ورزشی ARA BT-100 نموده است.که در نمایشگاه کتاب 97 بسیار مورد استقبال بازدید کنندگان  قرار گرفت. این دستگاه از تجهیزاتی است که به طور خاص برای بهبود واکنش، هماهنگی چشم و استقامت دست طراحی شده است.

بالا