ارائه دهنده راه حل های الکترونیکی حرفه ای

جزئیات خبر

سیستم کنترل تردد خودرو (اتوماسیون پارکینگ) برای پارکینگ ترمینال شهید کلانتری کرج توسط شرکت آرا الکترونیک افزار نصب و راه اندازی شد. با هوشمند سازی این پارکینگ، از این پس تردد خودروها به وسیله کارت RFID انجام می شود و تردد تمام خودروها ثبت و ضبط می گردد.

بالا