ارائه دهنده راه حل های الکترونیکی حرفه ای

محصولات
مدل: دستگاه بازی BATAK

دستگاه بازی (ARA-BT100) BATAK: شرکت آرا الکترونیک افزار با تجربه ای بالا در زمینه طراحی و تولید بردهای الکتریکی، دراقدامی مبتکرانه دست به تولید دستگاه ب...

بیشتر

بالا