ارائه دهنده راه حل های الکترونیکی حرفه ای

محصولات
مدل: درباره کنترل تردد خودرو

تعریف سیستم: سيستم کنترل تردد خودرو، مجموعه‌اي از تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري است که قابلیت دستیابی به اهداف وامکانات مختلف امنیتی، کنترلی و مدیریتی جهت هر مج...

بیشتر
مدل: مدیریت پارکینگ های عمومی

سیستم کنترل پارکینگ های عمومی: در پارکینگ های عمومی و کلیه پارکینگ هایی که افراد ثابتی تردد نمی کنند به علت تنوع بسیار زیاد خودروها نمی توان به هر خودرو یک کارت ثابت اختصاص...

بیشتر
مدل: مدیریت پارکینگ مجتمع ها و کارخانه ها

تردد در پارکینگ هایی که خودروهای ثابتی ورود و خروج می کنند نسبت به پارکینگ های عمومی متفاوت می باشد و به شیوه خاص خود صورت می گیرد. در این دسته از پارکینگ ها به علت اینکه بیشتر خود...

بیشتر
مدل: سیستم هدایتگر پارکینگ PGS

سیستم هدایتگر پارکینگ (PGS): این سیستم به راننده کمک میکند تا در کمترین زمان ممکن و بدون اتلاف وقت نزدیکترین جای پارک خالی را بیابد. هنگامی که وارد پارکینگ می شوید، یک نمایشگ...

بیشتر
مدل: سیستم کنترل تردد خودروهای مهمان

سیستم کنترل تردد خودروهای مهمان: به منظور ایجاد کنترل غیر مستقیم بر تردد خودروها در مجموعه های مختلف نصب می گردد و باعث ایجاد محدودیت برای تردد خودروهای غیر مجاز می گردد همچنین ...

بیشتر

بالا